deputaten 2016-2019

Deputaten Kerkjeugd en Onderwijs 2016-2019   Voorzitter : ds H. Peet Penningmeester: dhr. G.A. Bolink Secretaris: mw M.L. Bos – Valkenburg drs. J. den Besten ds J. W. Moolhuizen mw. I. N. Voorthuijzen – Den…
Lees verder

synoderapport 2016

Rapport Deputaatschap Kerkjeugd en Onderwijs over de periode 2013–2016   Werkwijze 1.1. Samenstelling en taakverdeling Door de generale synode van 2013 zijn tot deputaten benoemd: mevr. J.H. de Boer-Moret, mevr. I.N. Voorthuijzen-den Dekker en de…
Lees verder