Depositum Custodi

Deputaten Kerkjeugd en Onderwijs hebben sinds kort officieel contact met deze christelijke studentenvereniging, waarbij studenten van CGK-huize zijn aangesloten. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van DC:

Depositum Custodi

christelijke jeugdhulpverlening

logo

 

 

Per 1 januari 2015 gaat het wettelijk kader er voor de jeugdzorg anders uitzien, wat grote consequenties heeft voor onze christelijke hulporganisaties en instellingen. Dat maakt het noodzakelijk om samen te werken. Er is een website, waar u meer informatie hierover kunt vinden: http://www.christelijkejeugdhulp.nl/.

Geloof in het gezin: nieuwe website over opvoeden

 

logo

 

 

www.geloofinhetgezin.nl

De website ”Geloof in het gezin”, een initiatief van de stuurgroep opvoedingsondersteuning binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), is deze week online gegaan.

Op de website kunnen CGK-kerkenraden en -ouders een enquête invullen. Hierdoor hopen de projectleiders duidelijk te krijgen wat er in de plaatselijke gemeenten wordt gedaan op het gebied van opvoedingsondersteuning en aan welke vorm(en) van ondersteuning behoefte is. Ook zijn er op de site opvoedartikelen te vinden van diverse auteurs, onder wie de projectleiders Margreet van den Berg-van Brenk en Eline Quist-Loosman.