synoderapport 2016

Rapport Deputaatschap Kerkjeugd en Onderwijs over de periode 2013–2016   Werkwijze 1.1. Samenstelling en taakverdeling Door de generale synode van 2013 zijn tot deputaten benoemd: mevr. J.H. de Boer-Moret, mevr. I.N. Voorthuijzen-den Dekker en de…
Lees verder

Depositum Custodi

Deputaten Kerkjeugd en Onderwijs hebben sinds kort officieel contact met deze christelijke studentenvereniging, waarbij studenten van CGK-huize zijn aangesloten. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van DC:

Depositum Custodi

Opvoedingsondersteuning

PERSBERICHT juli 2014 Stuurgroep Opvoedingsondersteuning Deputaten Kerkjeugd en Onderwijs, de Christelijke Gereformeerde Jeugdwerkorganisatie, de Bond van Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen, de Bond van Christelijke Gereformeerde Mannenverenigingen in Nederland en het Landelijk Contact Jeugdwerk hebben besloten een…
Lees verder

pre-publicatie HSV-Jongerenbijbel

Beste gebruiker van de pre-publicatie HSV-Jongerenbijbel, Over enkele maanden komt er een HSV-Jongerenbijbel uit. Deze is bedoeld als een hulpmiddel bij het persoonlijk Bijbellezen. Jongeren lezen steeds minder. Ook het Bijbellezen neemt sterk af en…
Lees verder

Jongeren schrijven ouders open brief

APELDOORN – Laten ouders vooral begrip en liefde tonen. Die oproep doen elf jongeren in een open brief in deze krant aan ouders, opvoeders en ambtsdragers. Lees ook: Open brief aan ouders en opvoeders: Toon…
Lees verder