synoderapport 2016

Rapport Deputaatschap Kerkjeugd en Onderwijs over de periode 2013–2016   Werkwijze 1.1. Samenstelling en taakverdeling Door de generale synode van 2013 zijn tot deputaten benoemd: mevr. J.H. de Boer-Moret, mevr. I.N. Voorthuijzen-den Dekker en de…
Lees verder