Persbericht Opvoedingsondersteuning

PERSBERICHT
november 2014
Stuurgroep Opvoedingsondersteuning CGK benoemt twee projectleiders
De in juni opgerichte CGK-brede stuurgroep Opvoedingsondersteuning heeft twee projectleiders aangenomen. Alle stuurgroeppartners (Deputaten Kerkjeugd en Onderwijs, Christelijke Gereformeerde Jeugdwerkorganisatie, Bond van Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen, Bond van Christelijke Gereformeerde Mannenverenigingen in Nederland en Landelijk Contact Jeugdwerk) ervaren verwondering en dankbaarheid over de gang van zaken.
De stuurgroep is van mening dat de kerken met de benoeming van Margreet van den Berg – van Brenk en Eline Quist – Loosman op het gebied van dit project gediend worden. Door middel van werving en selectie is zichtbaar geworden dat er een ruim aanbod aan expertise aanwezig is in onze kerken. Er kan met de benoeming van deze dames een breed scala aan competenties op het project worden ingezet.
Drs. Eline Quist – Loosman (42) is moeder van 3 kinderen in de leeftijd van 10 tot 17 jaar, orthopedagoog, kinder- en jeugdpsycholoog i.o. en mede-eigenaar van Progress Flevoland. Margreet van den Berg – van Brenk (39) is moeder van 4 kinderen in de leeftijd van 2 tot 14 jaar en Redacteur Opvoeding bij Terdege.
De projectleiders zijn medio november gestart met het project opvoedingsondersteuning. Er zal allereerst een behoeftepeiling in de achterban plaatsvinden, evenals een inventarisatie van bestaande initiatieven. Er zal gezocht worden naar verbinding van de expertise en communicatielijnen van de samenwerkende partners, zodat alle gemeenten binnen de CGK kunnen worden bereikt. Na de verkennende fase zullen er producten, diensten en adviezen ontwikkeld worden met het oog op de praktijk van elke dag. De stuurgroep hoopt op die manier ondersteuning op het gebied van de opvoeding aan te bieden en zo naast ouders te staan om samen met onze kinderen te leven tot Gods eer.
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de voorzitter van de stuurgroep: Ineke Voorthuijzen (Tel: 0172-473343 Email: ineke.voorthuijzen@solcon.nl) of de Office Manager van het LCJ (en tevens projectbegeleider): Willem Kok (Tel. 06-28488211, E-mail: wkok@lcj.nl).