Opvoedingsondersteuning

PERSBERICHT

juli 2014

Stuurgroep Opvoedingsondersteuning

Deputaten Kerkjeugd en Onderwijs, de Christelijke Gereformeerde Jeugdwerkorganisatie, de Bond van Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen, de Bond van Christelijke Gereformeerde Mannenverenigingen in Nederland en het Landelijk Contact Jeugdwerk hebben besloten een stuurgroep ‘Opvoedingsondersteuning’ te vormen.

Naar aanleiding van de opdracht van de Generale Synode 2013 hebben de bovengenoemde partijen besloten om nauw samen te gaan werken om te komen tot gezamenlijke productontwikkeling, kennisuitwisseling en ontwikkeling op het gebied van opvoedingsondersteuning binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken. Om deze samenwerking vorm te geven, is er op 28 juni een samenwerkingsovereenkomst getekend.
De partijen herkennen de aandacht voor en de zorg over de ontwikkelingen op het gebied van de opvoedingsondersteuning. Er is aandacht voor de gezamenlijke opdracht die de partijen hierin hebben. Samen hebben ze oog en oor voor de kinderen en jongeren in de gemeente. Door hun expertise en communicatielijnen te verbinden, verwachten de partijen alle gemeenten binnen de CGK te kunnen bereiken en ondersteunen op het gebied van de opvoeding. Vanuit de gemeenschappelijke basis zetten de samenwerkende organisaties zich in voor praktische en Bijbels gefundeerde toerusting voor (jonge) ouders. Daarbij hebben ze oog voor de verscheidenheid van de verschillende gemeenten binnen de CGK. Het gaat om meer dan het zoeken van het welzijn hier en nu. Het gaat allereerst om het verlangen dat kinderen en jongeren Christus leren kennen en in Hem eeuwig leven ontvangen. Het gaat om het verlangen dat ouders en kinderen leven tot Gods eer.
Het is de bedoeling dat één (of meerdere) projectleider(s) aangesteld zal/zullen worden om het uitvoerende werk te verrichten. Er zullen producten, diensten en adviezen ontwikkeld worden met het oog op de praktijk van elke dag. Er valt onder meer te denken aan de volgende projecten: Toerusting plaatselijke gemeente – Toerustingswebsite – Huisgodsdienstmethode – Doopcatechese – Handreiking opvoedingskring.
Eind augustus zal de werving voor de projectleider(s) van start gaan.
De overeenkomst is aangegaan tot en met D.V.  31 december 2016. Daarna wordt gekeken of en op welke manier de samenwerking wordt voortgezet.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de voorzitter van de stuurgroep: mevr. I.N. Voorthuijzen – den Dekker (tel: 0172-473343, email: ineke.voorthuijzen@solcon.nl) of de Office Manager van het LCJ (en tevens projectbegeleider): dhr. W. Kok (tel:  06-28488211, email: wkok@lcj.nl).

DSC_0396