Jongeren schrijven ouders open brief

APELDOORN – Laten ouders vooral begrip en liefde tonen. Die oproep doen elf jongeren in een open brief in deze krant aan ouders, opvoeders en ambtsdragers.

Lees ook: Open brief aan ouders en opvoeders: Toon vooral begrip en liefde…

Ze reageren daarmee op de open brief die de netwerkgroep refojongeren twee weken geleden in deze krant publiceerde. De betrokkenheid, liefde en kwetsbare opstelling die spreekt uit allerlei activiteiten van ouders om jongeren te bereiken, waarderen de briefschrijvers positief.

De elf jongeren zijn afkomstig uit diverse reformatorische kerken en wonen in verschillende delen van het land. Zij stelden hun brief op onder begeleiding van de Driestardocenten Elsbeth Visser en Janneke Westerink. De jongeren dringen er bij ouders op aan vooral eerlijk en authentiek te zijn. Zij hopen dat opvoeders in gesprek gaan met jongeren en hun kritische houding niet direct negatief duiden. „Discussiëren hoort bij jongeren en is goed voor hun ontwikkeling.”

De jongeren maken duidelijk dat ze niet bij voorbaat tegen regels en tradities zijn. Ze willen wel graag uitleg en verantwoording. „De wereld vraagt ons naar het waarom. Om daarop antwoord te kunnen geven, mogen jongeren van ouders toerusting verwachten.” Als een regel niet valt te motiveren, moeten ouders ook soepel zijn. Het persoonlijk contact met ambtsdragers stellen ze bijzonder op prijs.

2906290717Bij de open brief die twee weken geleden verscheen, bracht de netwerkgroep refojongeren ook een brochure uit, ”Connected 7/24”, waarin niet alleen de cultureel-maatschappelijke oorzaken van de jongerenproblematiek wordt geschetst, maar ook handvatten worden geboden. Van deze brochure is inmiddels een tweede druk verschenen. De eerste oplage was 1500 stuks. Verschillende kerkenraden hebben inmiddels besloten rond de brochure een bezinningsavond voor gemeenteleden te beleggen.

RD-hoofdredacteur W. B. Kranendonk, tevens lid van de netwerkgroep, noemt het „bemoedigend” dat niet alleen ouderen maar ook jongeren zo positief op de open brief en brochure reageren. De openheid en positieve toonzetting van de brief van de elf jongeren noemt hij een „goede basis voor een eerlijk gesprek.” De oproep van het elftal aan ouderen om begrip en aandacht van opvoeders, vindt Kranendonk positief. „Dat jongeren zelf aangeven gesprekken met ouderen en ambtsdargers op prijs te stellen, is verrassend. Dat is een heel duidelijk signaal, dat kerkenraden en jongerenwerkers zeer serieus moeten nemen.” Kranendonk onderstreept dat ouderen kritische vragen van jongeren niet uit de weg mogen gaan, maar eerlijk moeten proberen te beantwoorden. „We moeten niet direct denken dat jongeren een aanval beginnen. Ze zitten vaak echt met wezenlijke dingen waar ouders antwoord op moeten geven. Dat mogen ze van hun opvoeders en ambtsdragers verwachten.”

Zie ook: www.refdag.nl