CGJO

De CGJO heeft als roeping het jeugdwerk binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken vanuit een bijbelgetrouwe visie te dienen.

Ze levert geloofwaardig jeugdwerk op een eigentijdse en professionele wijze door naast gemeentes te staan, met als doel dat kinderen en jongeren Christus leren kennen en volgen vanuit een volwaardige plek in de gemeente.
www.cgjo.nl