Student en kerk

Anja is vorig jaar op kamers gegaan. Af en toe komt ze nog wel eens in de kerk. Leuk, zo’n weekendje thuis. Natuurlijk wordt ze aangesproken in de hal van de kerk. Hoe gaat het met je? Het antwoord is steevast: goed. En het gesprek gaat verder over koetjes en kalfjes.

Wellicht herkent u zo’n situatie. In veel gevallen zal het met “Anja” best goed gaan. Wel is het te hopen dat er momenten van contact zijn, waarin het gesprek zich kan verdiepen. Wat gaat er dan precies goed en zijn er ook dingen die minder goed gaan? Waar kan “Anja” van genieten en waar heeft ze moeite mee? Welke vragen gaan er door haar hoofd? Welk verdriet draagt ze met zich mee? Krijgt ze de hulp die ze nodig heeft? Heeft ze vriendinnen? Wat betekent God in haar leven? Heeft ze contact met christenen in haar nieuwe woonomgeving?

Pastorale aandacht
Als het goed is krijgt “Anja” pastorale aandacht. Daar ligt niet alleen een ambtelijke verantwoordelijkheid, ook als gemeentelid hebben we de roeping naar elkaar om te zien. Gelukkig ontmoeten we Anja nog van tijd tot tijd. Er is gelegenheid contact te onderhouden en te verdiepen.
Vanuit een bestaande relatie, bij voorbeeld als vriend(in) van de ouders, als (voormalig) clubleider, (ver) familielid, oud-klasgenoot of ex-teamlid is natuurlijk ook opnieuw contact te leggen. Ga eens verder dan die ontmoeting in de hal van de kerk. Nodig Anja thuis uit. Zoek haar eens op in het studentenhuis. Doe dingen samen, deel het leven in een eerlijk, gelijkwaardig en wederzijds contact.
Natuurlijk kun je nooit veel van dit soort contacten onderhouden. Kies bewust voor iemand met wie het klikt en voor wie je echt iets kunt betekenen. Wees trouw en laat je niet door “drukte” en “chaos” uit het veld slaan. Begeleid -voor zover dat nodig is- “Anja” in het proces van het opbouwen van een nieuw leven en een nieuwe vriendenkring. Help -zo nodig- de aansluiting te vinden in een kerkelijke gemeenschap. Jonge mensen kunnen enorm gebaat zijn met iemand die wil optreden als een soort buddy/coach/mentor.

Studentenvereniging
Christelijke studentenverenigingen staan klaar om in steden met een Universiteit of Hogeschool jongeren op te vangen en te vormen. Velen hebben er de tijd van hun leven. Voor de kerk is het belangrijk te weten of een student aansluiting heeft gevonden bij zo’n vereniging. Daarmee vervalt niet de eigen verantwoordelijkheid van de kerk, maar is er een nieuwe uitdaging. Wat kun je in zo’n stad voor elkaar betekenen als vereniging en kerk?
In de praktijk valt dat niet altijd mee. Het bestuur van de studentenvereniging wisselt evenals de ambtsdragers in de kerk. De agenda’s zijn vaak overvol en gericht op de eigen activiteiten. Het is al heel wat als je elkaar weet te vinden. Als over en weer bekend is wat er wordt georganiseerd en wat geschikt is om mee te maken. Als er adressen zijn van gezinnen waar studenten altijd mogen binnen vallen. Belangrijk is een kerk waar je als student ook graag je vrienden mee naar toe neemt. Waar een hartelijke sfeer heerst en je in de dienst iets meekrijgt voor je dagelijkse leven. De student zoekt niet alleen antwoorden, maar ook vragen om verder te doordenken. Uitdagingen om de weg van de Here te gaan.
De kerk doet er wijs aan om te zoeken naar mogelijkheden om de studenten “in huis” te halen. Van een lunch in de open lucht tot een thema-avond, van een volleybaltoernooi tot een sing-in, het zijn mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Belangrijker dan de activiteit is echte interesse en bereidheid tot luisteren en meedenken.

Victor
In de hal van de kerk komen we ook Victor tegen. De Universiteit waar hij studeert is in 45 minuten te bereiken. Hij heeft het nog naar z’n zin thuis. Trouw bezoekt hij de JV. Toch mist hij wat aansluiting. Zijn leven is anders. Hij denkt over andere dingen na dan zijn leeftijdgenoten. Wie is er beschikbaar voor hem?

Bij het begin van een nieuw academisch jaar delen we als sectie studentenwerk binnen het deputaatschap Kerkjeugd en Onderwijs de situatie van “Anja” en “Victor” met u. We vragen gebed voor studenten dichterbij en verder weg. Graag wijzen we daarnaast op de activiteiten van IFES Nederland (zie website www.ifes.nl). Het kan helpen om de wereld van de student wat te betreden. IFES is zelf geen studentenvereniging, maar de overkoepelende organisatie van een aantal verenigingen, waaronder de CSFR. Wellicht daarover later meer.

Door  L.C. Buijs