Depositum Custodi

Deputaten Kerkjeugd en Onderwijs hebben sinds kort officieel contact met deze christelijke studentenvereniging, waarbij studenten van CGK-huize zijn aangesloten. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van DC:

Depositum Custodi