persbericht: Opvoedplein van “Geloof in het gezin”

<http://www.geloofinhetgezin.nl/> www.geloofinhetgezin.nl
Kampen, oktober 2015

Groen licht voor online christelijk opvoedplein
Geloof in het gezin gaat een online opvoedplein opzetten. De stuurgroep heeft hiervoor groen licht gegeven. Voor ouders die hun kinderen een christelijke opvoeding willen geven, wordt het een plek om volop te grasduinen.

De stuurgroep opvoedingsondersteuning binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken heeft zich de afgelopen maanden laten informeren door diverse organisaties om een beeld te krijgen van wat er allemaal beschikbaar is op de christelijke opvoedmarkt. Daarnaast zijn de verwachtingen en behoeften van de achterban in kaart gebracht door een uitgebreide enquête onder ouders en kerkenraden. Duidelijk is: de bereidheid om samen sterk te staan voor de christelijke opvoeding is groot en het aanbod is nu erg versplinterd.

Online opvoedplein
Voor allerlei vragen kunnen ouders op het online opvoedplein terecht. Of je nu peuters hebt of pubers. Er zal informatie te vinden zijn over thema’s variërend van leren bidden en bijbellezen tot omgang met sociale media of sport. Het opvoedplein biedt informatie, ervaringsverhalen, literatuurtips, praktische handreikingen en materialen.
Om geschikt materiaal voor het opvoedplein te kunnen bieden, zoeken we samenwerking met andere organisaties. Geloof in het gezin kan niet van alle markten thuis zijn. Voor specialistische vragen over bijvoorbeeld mishandeling, verslaving of adoptie heeft het opvoedplein een doorverwijsfunctie.

Toerusting
Naast het online opvoedplein waar digitale toerusting te verkrijgen is, is er ook toerusting in gemeenten nodig. Deze toerusting spitst zich toe op ouders en op ambtsdragers. Geloof in het gezin stelt materiaal beschikbaar voor deze twee doelgroepen. Kerkenraden kunnen bij Geloof in het gezin terecht voor advies over visievorming en de praktische uitwerking daarvan in de gemeenten. Door de projectleiders is een Bijbelse visie ontwikkeld op kind en opvoeding die de basis is voor de geboden toerusting.

0-4 jaar
Vanuit de enquêtes is gebleken dat er hoge verwachtingen leven van Geloof in het gezin. Veel vragen leven er bij ouders, vooral ook als het gaat om bijzondere opvoedsituaties. Ouders van pubers hebben ook meer vragen dan ouders met peuters. Toch willen wij de komende tijd bewust investeren in de leeftijd van 0-4 jaar. Waarom? Deze leeftijdsgroep is vaak over het hoofd gezien, maar er liggen in die periode juist erg veel kansen en mogelijkheden. Kinderen zijn geen onbeschreven blad, maar ze zijn in deze periode wel erg ontvankelijk voor onderwijs van de ouders. En ons gebed is dat waar wordt: jong geleerd, oud gedaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de projectleiders:

Margreet van den Berg- van Brenk (06- 5206 5544/ margreet@geloofinhetgezin.nl)
Ingrid Plantinga – Kalter (06 – 528 515 38/ ingrid@geloofinhetgezin.nl)